breathe_.jpg

Beter ademen

In de lucht in onze huizen en kantoren zitten chemische stofdeeltjes zoals (ethyl) benzeen, xyleen, styreen, tolueen, trichloro-ethyleen en formaldehyde die slecht zijn voor de mens. Deze stoffen staan bekend onder de verzamelnaam VOS (Vluchtige Organische Stoffen). Deze stoffen komen onder andere vrij uit (bouw)materialen en apparaten in de ruimte, zoals vloerbedekking, verf en printers.

Voor mensen kan een teveel aan dit soort stoffen schadelijk zijn. In een ruimte met veel mensen kan bovendien het CO2-gehalte erg hoog worden, wat we als benauwd ervaren. Planten halen met hun bladeren deze vervuilende stofdeeltjes en de CO2 uit de lucht. De VOS dienen als voedsel voor de plant. De CO2 zetten ze overdag om in zuurstof en 's nachts produceren ze energie voor zichzelf. Bij CAMplanten zoals Cactaceae voltrekt dit proces zich precies andersom. Ook de micro-organismen in de bodem helpen mee bij het zuiveren van de lucht. Ook zij zetten de deeltjes om in voedsel en energie, voor zichzelf én voor de plant. Samen met een goede ventilatie van de ruimte dragen planten hierdoor bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit.